Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrocław gmina Wrocław, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIX/398/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Doliny Odry w rejonie obrębu Różanka we Wrocławiu



1


2


3


4


5


6


7