Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pełczyn gmina Wołów, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.154.45.2017.AS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XLIV/283/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 282/3 , 379, 309/1, 305/2, 679/10, 679/11, 679/12, 679/13, 679/6 - obręb Pełczyn1


2