Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kowary gmina Kowary, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY CENTRUM B



1


2


3


4


5


6


7


8


9