Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat sławieński, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2014-02-14 Data wydania: 2014-01-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.1.2014.SA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 stycznia 2014 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/325/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji kopalni piasków kwarcowych SULECHOWOSULECHÓWKO
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:52
Data ogłoszenia: 2014-02-14 Data wydania: 2014-01-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.1.2014.SA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 stycznia 2014 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/325/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji kopalni piasków kwarcowych SULECHOWOSULECHÓWKO
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:52
Data ogłoszenia: 2014-02-14 Data wydania: 2014-02-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.39.2014.SA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lutego 2014 r. uchylające rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 stycznia 2014 r., znak: NK.3.4131.1.2014.SA stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/325/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji kopalni piasków kwarcowych SULECHOWO-SULECHÓWKO
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:52
Data ogłoszenia: 2014-02-14 Data wydania: 2014-02-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.39.2014.SA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lutego 2014 r. uchylające rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 stycznia 2014 r., znak: NK.3.4131.1.2014.SA stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/325/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji kopalni piasków kwarcowych SULECHOWO-SULECHÓWKO
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:52
Data ogłoszenia: 2014-02-14 Data wydania: 2013-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXI/325/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji kopalni piasków kwarcowych SULECHOWO-SULECHÓWKO
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:52
Data ogłoszenia: 2014-02-14 Data wydania: 2013-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXI/325/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji kopalni piasków kwarcowych SULECHOWO-SULECHÓWKO
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:52
Data ogłoszenia: 2014-01-27 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXVII/345/13 Rady Gminy Postomino z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „JAROSŁAWIEC 333 – ZMIANA”
Data dodania do bazy: 2014-01-27 22:17:55
Data ogłoszenia: 2014-01-22 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIX/350/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla działek: nr 67 w obrębie ewidencyjnym Bobrowice, nr 199 w obrębie ewidencyjnym Boleszewo, nr 194/40 i 194/38 w obrębie ewidencyjnym Kwasowo oraz nr 9/6 i 27/1 w obrębie ewidencyjnym Noskowo, w gminie Sławno.
Data dodania do bazy: 2014-01-27 22:17:55
Data ogłoszenia: 2014-01-22 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIX/350/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla działek: nr 67 w obrębie ewidencyjnym Bobrowice, nr 199 w obrębie ewidencyjnym Boleszewo, nr 194/40 i 194/38 w obrębie ewidencyjnym Kwasowo oraz nr 9/6 i 27/1 w obrębie ewidencyjnym Noskowo, w gminie Sławno.
Data dodania do bazy: 2014-01-27 22:17:55
Data ogłoszenia: 2014-01-22 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIX/350/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla działek: nr 67 w obrębie ewidencyjnym Bobrowice, nr 199 w obrębie ewidencyjnym Boleszewo, nr 194/40 i 194/38 w obrębie ewidencyjnym Kwasowo oraz nr 9/6 i 27/1 w obrębie ewidencyjnym Noskowo, w gminie Sławno.
Data dodania do bazy: 2014-01-27 22:17:55