Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat sławieński, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2015-02-24 Data wydania: 2015-02-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-3.4131.39.2015.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lutego 2015 r. stwierdzające nieważność § 1 ust. 5 pkt 4 i § 7 ust. 4 pkt 4 tiret 2 zdanie drugie w brzmieniu : „Propozycje rozwiązań przekroju pra-sa drogowego w miejscach oznaczonych w rysunku planu zawiera rysunek stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały” uchwały Nr IV/19/15 Rady Gminy Postomino z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystycznych Słoneczna – Spacerowa w m. Jarosławiec oraz załącznika nr 4 do tego aktu
Data dodania do bazy: 2015-09-14 14:02:18
Data ogłoszenia: 2014-12-08 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr L/440/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno dla działek nr 194/16, 194/17, 194/18, 194/19, 194/20, 194/21 i części działki nr 194/23 w obrębie ewidencyjnym Kwasowo
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:51
Data ogłoszenia: 2014-08-07 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLII/421/14 Rady Gminy Postomino z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górsko - 2” w obrębie Górsko
Data dodania do bazy: 2014-08-16 11:30:01
Data ogłoszenia: 2014-08-07 Data wydania: 2014-07-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.274.2014.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 lipca 2014 r. stwierdzające nieważność § 4 pkt 1 lit. b i lit. c, a także § 7 ust. 5 pkt 7 tiret pierwsze i drugie uchwały Nr XLII/421/14 Rady Gminy Postomino z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górsko – 2” w obrębie Górsko.
Data dodania do bazy: 2014-08-19 18:46:00
Data ogłoszenia: 2014-07-10 Data wydania: 2014-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLV/421/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębu geodezyjnego Rzyszczewo, Bobrowiczki, Bobrowice i Boleszewo w gminie Sławno.
Data dodania do bazy: 2014-07-25 09:30:34
Data ogłoszenia: 2014-07-10 Data wydania: 2014-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLV/421/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębu geodezyjnego Rzyszczewo, Bobrowiczki, Bobrowice i Boleszewo w gminie Sławno.
Data dodania do bazy: 2014-07-25 09:30:34
Data ogłoszenia: 2014-07-10 Data wydania: 2014-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLV/421/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębu geodezyjnego Rzyszczewo, Bobrowiczki, Bobrowice i Boleszewo w gminie Sławno.
Data dodania do bazy: 2014-07-25 09:30:34
Data ogłoszenia: 2014-07-10 Data wydania: 2014-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLV/421/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębu geodezyjnego Rzyszczewo, Bobrowiczki, Bobrowice i Boleszewo w gminie Sławno.
Data dodania do bazy: 2014-07-25 09:30:34
Data ogłoszenia: 2014-06-12 Data wydania: 2014-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLIV/400/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w okolicy miejscowości Smardzewo w gminie Sławno.
Data dodania do bazy: 2014-06-16 20:02:05
Data ogłoszenia: 2014-04-04 Data wydania: 2014-02-14
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIX/368/14 Rady Gminy Postomino z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jezierzany IV
Data dodania do bazy: 2014-04-21 10:16:29