Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bytyń gmina Kaźmierz, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2013-11-08 Data wydania: 2013-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/223/13 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytyń rej. ul. Dębowej, Gmina Kaźmierz
Data dodania do bazy: 2013-11-27 07:16:51
Data ogłoszenia: 2013-11-08 Data wydania: 2013-11-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.455.2013.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2013r. orzekające nieważność przepisów §4 ust. 4 pkt 1 lit. m) oraz §4 ust. 5 pkt 4 uchwały Nr XXXIX/223/13 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 września 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytyń rej. ul. Dębowej, Gmina Kaźmierz
Data dodania do bazy: 2013-11-27 07:16:51
Data ogłoszenia: 2013-08-29 Data wydania: 2013-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/216/13 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej we wsi Bytyń w rejonie ulicy Pniewskiej i ulicy Lipowej
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:40
Data ogłoszenia: 2012-02-06 Data wydania: 2011-05-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej - Bytyń oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kaźmierz w ww. zakresie
Data dodania do bazy: 2012-02-06 22:17:05
Data ogłoszenia: 2010-10-15 Data wydania: 2010-09-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr nieważność uchwały Nr LII/281/10 Rady Gminy KN.I-4.0911-226/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 września 2010r. orzekające nieważność uchwały Nr LII/281/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej – Bytyń oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kaźmierz
Data dodania do bazy: 2011-04-30 19:30:00