Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kaźmierz, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-07-19 Data wydania: 2017-07-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/256/17 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kaźmierz w rejonie ul. Dolnej, Gmina Kaźmierz – część A
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:22
Data ogłoszenia: 2017-06-08 Data wydania: 2017-06-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.358.2017.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXVI/238/17 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gaj Wielki rejon ul. Jankowickiej, Gmina Kaźmierz
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:50
Data ogłoszenia: 2017-05-23 Data wydania: 2017-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/238/17 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gaj Wielki rejon ul. Jankowickiej, Gmina Kaźmierz.
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:56
Data ogłoszenia: 2016-09-30 Data wydania: 2016-09-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.32.2016.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016r. wskazująca iż uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kopanina rej. „Zachodnia I”, Gmina Kaźmierz - została wydana z naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2016-10-01 09:51:56
Data ogłoszenia: 2016-09-26 Data wydania: 2016-09-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/177/16 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaźmierza – Kiączyna rejon ul. Szkolna i Poznańska III, Gmina Kaźmierz
Data dodania do bazy: 2016-09-29 15:52:50
Data ogłoszenia: 2016-06-22 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 826/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaźmierza-Kiączyna rejon ul. Szkolna i Poznańska III, Gmina Kaźmierz
Data dodania do bazy: 2016-06-23 13:36:50
Data ogłoszenia: 2016-06-08 Data wydania: 2016-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/157/16 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 23 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kopanina rej. „Zachodnia I”, Gmina Kaźmierz
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:24
Data ogłoszenia: 2016-06-08 Data wydania: 2016-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/156/16 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 23 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kopanina rej. „Przylesie III”, Gmina Kaźmierz.
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:24
Data ogłoszenia: 2016-05-05 Data wydania: 2016-04-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/137/16 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kopanina rej. „Wschodnia I”, Gmina Kaźmierz.
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:10
Data ogłoszenia: 2016-05-05 Data wydania: 2016-04-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/138/16 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaźmierza – Kiączyna rejon ul. Szkolna i Poznańska III, Gmina Kaźmierz.
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:10