Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kaźmierz gmina Kaźmierz, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-07-19 Data wydania: 2017-07-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/256/17 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kaźmierz w rejonie ul. Dolnej, Gmina Kaźmierz – część A
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:22
Data ogłoszenia: 2016-09-26 Data wydania: 2016-09-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/177/16 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaźmierza – Kiączyna rejon ul. Szkolna i Poznańska III, Gmina Kaźmierz
Data dodania do bazy: 2016-09-29 15:52:50
Data ogłoszenia: 2016-06-22 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 826/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaźmierza-Kiączyna rejon ul. Szkolna i Poznańska III, Gmina Kaźmierz
Data dodania do bazy: 2016-06-23 13:36:50
Data ogłoszenia: 2016-05-05 Data wydania: 2016-04-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/138/16 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaźmierza – Kiączyna rejon ul. Szkolna i Poznańska III, Gmina Kaźmierz.
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:10
Data ogłoszenia: 2015-07-14 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/60/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaźmierza - Kiączyna rejon ul. Szkolna i Poznańska III, Gmina Kaźmierz
Data dodania do bazy: 2015-07-26 20:10:39
Data ogłoszenia: 2015-03-31 Data wydania: 2015-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kaźmierz, rej. ul. Leśna, Gmina Kaźmierz
Data dodania do bazy: 2015-04-28 07:05:20
Data ogłoszenia: 2014-12-04 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/329/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rej. ul. Topolowej i ul. Nowowiejskiej w miejscowości Kaźmierz, Gmina Kaźmierz
Data dodania do bazy: 2015-02-26 20:15:38
Data ogłoszenia: 2014-11-07 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/319/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kaźmierz w rej. ul. Wiśniowej i Czereśniowej, Gmina Kaźmierz
Data dodania do bazy: 2015-03-11 10:46:40
Data ogłoszenia: 2014-08-27 Data wydania: 2014-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/297/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ul. M. Konopnickiej i ul. M. Reja w miejscowości Kaźmierz, Gminie Kaźmierz
Data dodania do bazy: 2014-08-30 12:00:12
Data ogłoszenia: 2014-08-27 Data wydania: 2014-08-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.323.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2014r. orzekające nieważność § 8 pkt 2 i 3, § 9 pkt 2 i 3, § 10 pkt 4 oraz § 15 pkt 3 oraz w § 14 pkt 1 w zakresie wyrazów: „klasa techniczna drogi: dojazdowa” uchwały Nr XLVIII/297/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ul. M. Konopnickiej i ul. M. Reja w miejscowości Kaźmierz, Gminie Kaźmierz
Data dodania do bazy: 2014-10-19 11:30:26