Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat pleszewski, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2011-09-16 Data wydania: 2011-08-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/99/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popówek (obręb Macew), w części dotyczącej obszaru obejmującego teren w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 12 oraz drogi powiatowej nr 4327P.
Data dodania do bazy: 2011-09-19 09:46:42
Data ogłoszenia: 2011-08-19 Data wydania: 2011-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/51/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki w miejscowości Gołuchów, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 172, obręb Gołuchów
Data dodania do bazy: 2011-08-22 18:41:38
Data ogłoszenia: 2011-03-29 Data wydania: 2011-03-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Ka.I-3.4131-1-29/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 marca 2011r. orzekające nieważność uchwały Nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IX/103/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 2646 położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie
Data dodania do bazy: 2011-03-29 18:18:00
Data ogłoszenia: 2010-05-31 Data wydania: 2010-02-16
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XLIV/275/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w rejonie wsi: Dobrzyca, Galew, Izbiczno, Sośniczka, Sośnica, Strzyżew z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych .
Data dodania do bazy: 2011-05-07 22:54:00
Data ogłoszenia: 2010-05-31 Data wydania: 2010-02-16
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XLIV/275/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w rejonie wsi: Dobrzyca, Galew, Izbiczno, Sośniczka, Sośnica, Strzyżew z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych .
Data dodania do bazy: 2011-05-07 22:54:00
Data ogłoszenia: 2010-05-31 Data wydania: 2010-02-16
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XLIV/275/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w rejonie wsi: Dobrzyca, Galew, Izbiczno, Sośniczka, Sośnica, Strzyżew z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych .
Data dodania do bazy: 2011-05-07 22:54:00
Data ogłoszenia: 2010-05-31 Data wydania: 2010-02-16
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XLIV/271/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca, w miejscowości Dobrzyca, Karminek, Koźminiec i Sośnie .
Data dodania do bazy: 2011-04-24 22:16:00
Data ogłoszenia: 2010-05-31 Data wydania: 2010-02-16
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XLIV/271/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca, w miejscowości Dobrzyca, Karminek, Koźminiec i Sośnie .
Data dodania do bazy: 2011-04-24 22:16:00
Data ogłoszenia: 2010-05-31 Data wydania: 2010-02-16
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XLIV/271/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca, w miejscowości Dobrzyca, Karminek, Koźminiec i Sośnie .
Data dodania do bazy: 2011-04-24 22:16:00
Data ogłoszenia: 2010-05-31 Data wydania: 2010-02-16
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XLIV/271/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca, w miejscowości Dobrzyca, Karminek, Koźminiec i Sośnie .
Data dodania do bazy: 2011-04-24 22:16:00