Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Gołuchów, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2018-03-07 Data wydania: 2017-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/277/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Kwiatowej, Długiej oraz ulicy Poznańskiej.
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:48
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-09-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 484/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Krzywosądowie wzdłuż drogi krajowej nr 11 Gmina Gołuchów
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:50
Data ogłoszenia: 2016-01-04 Data wydania: 2015-10-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/92/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 5 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Szwedzkiej oraz ulicy Wincentego Witosa.
Data dodania do bazy: 2016-01-22 09:47:37
Data ogłoszenia: 2014-08-01 Data wydania: 2014-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/390/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Panorama.
Data dodania do bazy: 2014-08-04 10:02:47
Data ogłoszenia: 2014-07-31 Data wydania: 2014-07-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.12.2014.17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2014r. wskazujące że uchwała Nr XXXIII/390/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Panorama
Data dodania do bazy: 2014-08-26 15:16:30
Data ogłoszenia: 2012-08-21 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/185/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Czerminek
Data dodania do bazy: 2012-08-27 10:55:10
Data ogłoszenia: 2012-05-16 Data wydania: 2012-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/138/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gołuchów w części dotyczącej terenu oznaczonego w planie symbolem 26MN i 25MN dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 828/3, 828/4, 828/6, 828/9, 828/11, 828/12 i 828/13 obręb Gołuchów
Data dodania do bazy: 2012-05-21 10:04:27
Data ogłoszenia: 2012-01-24 Data wydania: 2011-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/121/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kościelna Wieś, w części dotyczącej działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 645 i 644/2, obręb Kościelna Wieś.
Data dodania do bazy: 2012-01-26 23:05:54
Data ogłoszenia: 2011-10-06 Data wydania: 2011-08-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/98/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działki nr ewid.: 978/101, 978/115, 978/143, 978/117, 978/118, 978/68, 978/69 w Kościelnej Wsi gmina Gołuchów.
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:35:19
Data ogłoszenia: 2011-09-16 Data wydania: 2011-08-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/99/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popówek (obręb Macew), w części dotyczącej obszaru obejmującego teren w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 12 oraz drogi powiatowej nr 4327P.
Data dodania do bazy: 2011-09-19 09:46:42