Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat pleszewski, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-01-10 Data wydania: 2013-12-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.511.2013.17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 grudnia 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXIX/354/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic:70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie
Data dodania do bazy: 2014-01-14 14:15:27
Data ogłoszenia: 2013-07-19 Data wydania: 2013-06-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/323/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie
Data dodania do bazy: 2013-09-24 22:28:55
Data ogłoszenia: 2012-09-28 Data wydania: 2012-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/237/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Nowa Wieś" dla części wsi Nowa Wieś gmina Pleszew
Data dodania do bazy: 2012-10-01 16:31:13
Data ogłoszenia: 2012-08-21 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/185/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Czerminek
Data dodania do bazy: 2012-08-27 10:55:10
Data ogłoszenia: 2012-05-16 Data wydania: 2012-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/138/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gołuchów w części dotyczącej terenu oznaczonego w planie symbolem 26MN i 25MN dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 828/3, 828/4, 828/6, 828/9, 828/11, 828/12 i 828/13 obręb Gołuchów
Data dodania do bazy: 2012-05-21 10:04:27
Data ogłoszenia: 2012-01-24 Data wydania: 2011-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/121/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kościelna Wieś, w części dotyczącej działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 645 i 644/2, obręb Kościelna Wieś.
Data dodania do bazy: 2012-01-26 23:05:54
Data ogłoszenia: 2011-10-06 Data wydania: 2011-08-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/98/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działki nr ewid.: 978/101, 978/115, 978/143, 978/117, 978/118, 978/68, 978/69 w Kościelnej Wsi gmina Gołuchów.
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:35:19
Data ogłoszenia: 2011-10-04 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/49/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca, w miejscowości Trzebowa dla działki nr 134/5.
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:35:19
Data ogłoszenia: 2011-09-29 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/48/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca, w miejscowości Galew dla działki nr 200/4 (przed podziałem).
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:44:32
Data ogłoszenia: 2011-09-29 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/47/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca, w miejscowości Dobrzyca dla działki nr 988/3.
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:44:32