Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Przyprostynia gmina Zbąszyń, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-12-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.529.2016.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2016r. orzekające nieważność § 3 pkt 3 oraz § 5 pkt 3 lit. a w zakresie wyrazów „i usługowych” uchwały Rady Miejskiej Zbąszynia Nr XIX/202/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działki nr 520/2 oraz części działek nr 506 i nr 449 położonych w Przyprostyni, gm. Zbąszyń
Data dodania do bazy: 2017-01-21 17:48:54
Data ogłoszenia: 2016-12-01 Data wydania: 2016-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/202/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działki nr 520/2 oraz części działek nr 506 i nr 449 położonych w Przyprostyni, gm. Zbąszyń
Data dodania do bazy: 2017-01-21 17:48:54
Data ogłoszenia: 2012-07-25 Data wydania: 2012-06-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/207/12 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działek o nr ewid. 421, 422, 423, 424, 425 oraz część działki nr ewid. 426 położonych w Przyprostyni, gm. Zbąszyń.
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:55
Data ogłoszenia: 2011-11-16 Data wydania: 2011-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/122/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 27 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Przyprostynia.
Data dodania do bazy: 2011-11-20 12:45:07
Data ogłoszenia: 2011-09-16 Data wydania: 2011-08-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/96/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Przyprostyni oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-przemysłowej, obejmującego działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/10, 13, 14, 15, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8 i 16/9 w Przyprostyni, gm. Zbąszyń, w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 751/3
Data dodania do bazy: 2011-09-19 09:46:42
Data ogłoszenia: 2009-12-17 Data wydania: 2009-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/295/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo- usługowej, na działkach o nr ewid. 509, 511, 513, 517/2 i 518/6 w Przyprostyni, gm. Zbąszyń
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:16:41
Data ogłoszenia: 2009-09-16 Data wydania: 2009-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/269/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Przyprostyni oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-przemysłowej, obejmującego działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/10, 13, 14, 15, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, i 16/9 w Przyprostyni, gm. Zbąszyń
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:32:47