Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Zbąszyń, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-04-19 Data wydania: 2017-04-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/258/2017 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek nr 479, 477/1, 477/2 i 478 położonych w Zbąszyniu
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:54:02
Data ogłoszenia: 2017-03-08 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/233/2017 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek nr 479, 477/1, 477/2 i 478 położonych w Zbąszyniu
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-12-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.529.2016.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2016r. orzekające nieważność § 3 pkt 3 oraz § 5 pkt 3 lit. a w zakresie wyrazów „i usługowych” uchwały Rady Miejskiej Zbąszynia Nr XIX/202/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działki nr 520/2 oraz części działek nr 506 i nr 449 położonych w Przyprostyni, gm. Zbąszyń
Data dodania do bazy: 2017-01-21 17:48:54
Data ogłoszenia: 2016-12-14 Data wydania: 2016-12-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/210/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek o numerach ewidencyjnych 552 i 553/3, położonych w Nądni, gm. Zbąszyń
Data dodania do bazy: 2016-12-15 20:59:51
Data ogłoszenia: 2016-12-07 Data wydania: 2016-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/201/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek o numerach ewidencyjnych 1946/1, 1946/2, 1946/3 i 358/2 w Zbąszyniu
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:45
Data ogłoszenia: 2016-12-01 Data wydania: 2016-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/202/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działki nr 520/2 oraz części działek nr 506 i nr 449 położonych w Przyprostyni, gm. Zbąszyń
Data dodania do bazy: 2017-01-21 17:48:54
Data ogłoszenia: 2016-10-19 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/195/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 1204/2 położonej w Zbąszyniu
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:16
Data ogłoszenia: 2016-10-18 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/194/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek o numerach ewidencyjnych 1473, 1498, 1499 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 1472/1, 1471/9,1474/1 i 1483 położonych w Zbąszyniu
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:16
Data ogłoszenia: 2016-07-13 Data wydania: 2016-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/172/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Perzyny – działka o nr ewidencyjnym 324/1, gmina Zbąszyń
Data dodania do bazy: 2016-07-14 12:38:41
Data ogłoszenia: 2016-06-01 Data wydania: 2016-05-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/156/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia w obszarze działki nr 985/3, położonej w Zbąszyniu
Data dodania do bazy: 2016-06-03 09:23:40