Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowy Tomyśl gmina Nowy Tomyśl, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2018-03-14 Data wydania: 2018-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/439/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową – część A
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:11
Data ogłoszenia: 2017-03-06 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/274/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 45, 1735, 1745/1, 1737 i 1740 w Nowym Tomyślu
Data dodania do bazy: 2017-03-06 19:02:00
Data ogłoszenia: 2016-03-08 Data wydania: 2016-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/160/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewid. 896/19 w Nowym Tomyślu
Data dodania do bazy: 2016-03-20 16:21:28
Data ogłoszenia: 2015-11-18 Data wydania: 2015-11-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.366.2015.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2015r. orzekające nieważność uchwały Nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewid. 896/19 w Nowym Tomyślu – ze względu na istotne naruszenia prawa
Data dodania do bazy: 2015-11-19 07:15:46
Data ogłoszenia: 2015-10-05 Data wydania: 2015-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewid. 896/19 w Nowym Tomyślu
Data dodania do bazy: 2015-10-17 10:25:03
Data ogłoszenia: 2014-05-22 Data wydania: 2014-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/411/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 21 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewid. 537/3, 528 i 529 w Nowym Tomyślu
Data dodania do bazy: 2014-05-23 08:32:51
Data ogłoszenia: 2014-05-22 Data wydania: 2014-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/412/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 21 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 1754/2 w Nowym Tomyślu
Data dodania do bazy: 2014-05-23 08:32:51
Data ogłoszenia: 2013-08-05 Data wydania: 2013-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/304/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego: ul. Konopnickiej – obwodnica w Nowym Tomyślu, polegającej na sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 543/2 w Glinnie.
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:50:09
Data ogłoszenia: 2013-06-28 Data wydania: 2013-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/303/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 987/1 w Nowym Tomyślu
Data dodania do bazy: 2013-09-10 11:18:20
Data ogłoszenia: 2013-05-08 Data wydania: 2012-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/243/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 października 2012r. w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1731/14 w Nowym Tomyślu
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:50:08