Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Nowy Tomyśl, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2018-03-14 Data wydania: 2018-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/439/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową – część A
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:11
Data ogłoszenia: 2017-03-06 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/274/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 45, 1735, 1745/1, 1737 i 1740 w Nowym Tomyślu
Data dodania do bazy: 2017-03-06 19:02:00
Data ogłoszenia: 2016-06-09 Data wydania: 2016-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr ewid. 201 w Paproci
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:24
Data ogłoszenia: 2016-05-06 Data wydania: 2016-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 226/1, 226/2 i 227/2 w Sękowie
Data dodania do bazy: 2016-06-18 10:15:21
Data ogłoszenia: 2016-03-08 Data wydania: 2016-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/160/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewid. 896/19 w Nowym Tomyślu
Data dodania do bazy: 2016-03-20 16:21:28
Data ogłoszenia: 2015-11-18 Data wydania: 2015-11-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.366.2015.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2015r. orzekające nieważność uchwały Nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewid. 896/19 w Nowym Tomyślu – ze względu na istotne naruszenia prawa
Data dodania do bazy: 2015-11-19 07:15:46
Data ogłoszenia: 2015-11-04 Data wydania: 2015-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 530/54 w Glinnie
Data dodania do bazy: 2015-11-19 07:15:46
Data ogłoszenia: 2015-10-05 Data wydania: 2015-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewid. 896/19 w Nowym Tomyślu
Data dodania do bazy: 2015-10-17 10:25:03
Data ogłoszenia: 2014-12-22 Data wydania: 2014-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/455/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 201/1, 201/2, 375/6, 375/12, 376, 377 w Starym Tomyślu
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:34
Data ogłoszenia: 2014-05-22 Data wydania: 2014-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/411/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 21 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewid. 537/3, 528 i 529 w Nowym Tomyślu
Data dodania do bazy: 2014-05-23 08:32:51