Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mierzyn gmina Międzychód, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-06-17 Data wydania: 2016-06-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Mierzyn – Drzewce (dz. nr 191)
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:49
Data ogłoszenia: 2011-09-30 Data wydania: 2011-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Mierzyn – Drzewce – działka nr 191, 192, 193
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:44:32
Data ogłoszenia: 2011-09-27 Data wydania: 2011-07-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-4.4131-1-247/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2011r. orzekające nieważność przepisów § 3 ust. 2 pkt 1, pkt 6 i pkt 9 uchwały Nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Mierzyn - Drzewce - działka nr 191, 192, 193
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:44:31