Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łowyń gmina Międzychód, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-11-21 Data wydania: 2016-11-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/299/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (dz. nr 247/19)
Data dodania do bazy: 2016-11-27 17:20:46
Data ogłoszenia: 2015-09-24 Data wydania: 2015-09-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/115/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 2 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Łowyń (przy drodze wojewódzkiej nr 160)
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:51
Data ogłoszenia: 2014-10-30 Data wydania: 2014-09-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXI/511/2014 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 10 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Łowyń (dz. nr 33).
Data dodania do bazy: 2015-03-26 09:15:40
Data ogłoszenia: 2013-12-18 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/391/2013 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Łowyń.
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:42
Data ogłoszenia: 2012-03-09 Data wydania: 2012-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/180/2012 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części terenów położonych w obrębach Głażewo, Gralewo, Łowyń
Data dodania do bazy: 2012-03-12 22:35:11
Data ogłoszenia: 2011-12-14 Data wydania: 2011-12-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-4.4131-1-381/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2011r. orzekające nieważność uchwały Nr XIII/119/2011 Rady Miejskiej w Międzychodzie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części terenów położonych w obrębach Głażewo, Gralewo, Łowyń
Data dodania do bazy: 2011-12-18 23:18:12
Data ogłoszenia: 2011-10-05 Data wydania: 2011-06-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/83/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Łowyń
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:35:19
Data ogłoszenia: 2011-09-26 Data wydania: 2011-07-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-8.4131-1-256/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2011r. orzekające nieważność przepisu § 4 pkt 1 ppkt 4 uchwały Nr IX/83/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – obręb Łowyń
Data dodania do bazy: 2011-11-25 17:26:03
Data ogłoszenia: 2011-05-27 Data wydania: 2011-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/63/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Terminal Ekspedycyjny Wierzbno – Odazotownia Grodzisk, odcinek na terenie gminy Międzychód
Data dodania do bazy: 2011-05-27 18:09:00
Data ogłoszenia: 2010-08-25 Data wydania: 2010-07-13
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.0911-154/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2010r. orzekające nieważność uchwały nr LIV/410/2010 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – obręb Łowyń
Data dodania do bazy: 2011-02-02 17:38:00