Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kamionna gmina Międzychód, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-06-08 Data wydania: 2017-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/392/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Kamionna, dla obszaru położonego w rejonie ulic Poznańskiej i Powstańców Wielkopolskich
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:50
Data ogłoszenia: 2012-03-09 Data wydania: 2012-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/181/2012 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części terenu położonego we wsiach Gorzyń, Skrzydlewo, Kamionna, Gralewo.
Data dodania do bazy: 2012-03-12 22:35:11
Data ogłoszenia: 2011-12-14 Data wydania: 2011-12-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-4.4131-1-382/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2011r. nieważność uchwały Nr XIII/120/2011 Rady Miejskiej w Międzychodzie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części terenu położonego we wsiach Gorzyń, Skrzydlewo, Kamionna, Gralewo
Data dodania do bazy: 2011-12-18 23:18:12
Data ogłoszenia: 2011-02-08 Data wydania: 2010-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXII/464/2010 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, dla obszaru położonego w części obrębów Tuczępy, Mnichy, Kamionna
Data dodania do bazy: 2011-06-03 19:38:00
Data ogłoszenia: 2010-08-25 Data wydania: 2010-07-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.0911-155/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2010r. nieważność uchwały nr LIV/411/2010 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminny Międzychód dla obszaru położonego w części obrębów Tuczępy, Mnichy, Kamionna
Data dodania do bazy: 2011-06-09 01:58:00