Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowe Oborzyska gmina Kościan, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-12-28 Data wydania: 2016-12-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/273/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej w obrębie wsi Nowe Oborzyska.
Data dodania do bazy: 2016-12-28 13:54:01
Data ogłoszenia: 2012-06-29 Data wydania: 2012-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/191/12 Rady Gminy Kościan z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo.
Data dodania do bazy: 2012-07-02 13:11:10
Data ogłoszenia: 2011-05-18 Data wydania: 2010-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Kościan z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska
Data dodania do bazy: 2011-05-18 21:37:00
Data ogłoszenia: 2011-03-23 Data wydania: 2011-02-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le.-2.4131-1-33/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011r. orzekające nieważność § 3 pkt 7, § 28 ust. 1, § 29 pkt 4, uchwały Rady Gminy Kościan Nr III/14/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska
Data dodania do bazy: 2011-03-23 19:54:00
Data ogłoszenia: 2009-12-17 Data wydania: 2009-10-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/291/09 Rady Gminy Kościan z dnia 13 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w części z prawem zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:16:40