Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kościan gmina Kościan, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2010-11-25 Data wydania: 2010-10-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le.3.0911-276/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010r. orzekające nieważność uchwały Rady Miejskiej Kościana Nr XLIII/446/10 z dnia 16 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Bączkowskiego, Marcinkowskiego i kanałem Obry
Data dodania do bazy: 2011-06-03 22:26:00
Data ogłoszenia: 2010-11-25 Data wydania: 2010-10-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le.3.0911-277/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010r. orzekające nieważność uchwały Rady Miejskiej Kościana Nr XLIII/448/10 z dnia 16 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Nacławską, ul. Wyzwolenia i torami PKP
Data dodania do bazy: 2011-02-17 21:39:00
Data ogłoszenia: 2010-11-16 Data wydania: 2010-09-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/447/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie na os. Konstytucji 3 Maja zatwierdzonego uchwałą nr XI/109/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r.
Data dodania do bazy: 2011-05-04 19:52:00