Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat chodzieski, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-02-27 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/378/2014 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wsi Sypniewo, część północno – wschodnia
Data dodania do bazy: 2014-03-02 17:16:15
Data ogłoszenia: 2014-02-10 Data wydania: 2013-04-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.192.2013.21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2013r. nieważność uchwały Nr XXXII/273/2013 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. T. Siejaka
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:51
Data ogłoszenia: 2013-12-12 Data wydania: 2013-11-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/349/2013 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. Powstańców Wlkp. (obszar Ośrodka Wypoczynkowego oraz teren przy zbiorniku wodnym)
Data dodania do bazy: 2013-12-14 14:19:00
Data ogłoszenia: 2013-12-11 Data wydania: 2013-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/342/2013 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:53
Data ogłoszenia: 2013-11-19 Data wydania: 2013-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/343/2013 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Wojska Polskiego
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:31:10
Data ogłoszenia: 2013-11-14 Data wydania: 2013-10-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.441.2013.19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2013r. orzekające nieważność § 7 ust. 1 uchwały Nr XXIV/187/13 z dnia 20 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 657 – część, 676, 677, 679, 680/2 i 593/8 położonych w miejscowości,
Data dodania do bazy: 2013-11-27 07:16:51
Data ogłoszenia: 2013-11-14 Data wydania: 2013-10-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/344/2013 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zbyszewice, w rejonie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 129/5
Data dodania do bazy: 2013-11-27 07:16:51
Data ogłoszenia: 2013-11-14 Data wydania: 2013-10-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/343/2013 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Margonin oraz wsi Klotyldzin, w rejonie stadionu sportowego
Data dodania do bazy: 2013-11-27 07:16:51
Data ogłoszenia: 2013-11-14 Data wydania: 2013-10-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/343/2013 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Margonin oraz wsi Klotyldzin, w rejonie stadionu sportowego
Data dodania do bazy: 2013-11-27 07:16:51
Data ogłoszenia: 2013-11-14 Data wydania: 2013-09-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/187/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 657 - część, 676, 677, 679, 680/2 i 593/8 położonych w miejscowości Rataje
Data dodania do bazy: 2013-11-17 22:32:44