Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat chodzieski, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2010-01-22 Data wydania: 2009-11-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/406/2009 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonina w rejonie działek o numerach ewidencyjnych 294/6 i 294/7 oraz w rejonie pomiędzy ul. Targową i Mickiewicza
Data dodania do bazy: 2011-03-23 20:48:00
Data ogłoszenia: 2009-07-23 Data wydania: 2009-06-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/310/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Świerkowej
Data dodania do bazy: 2011-09-19 09:47:35
Data ogłoszenia: 2009-04-30 Data wydania: 2009-03-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/180/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń, w obrębie wsi Budzyń, rejon ulicy Przemysłowej, działka nr 296/9
Data dodania do bazy: 2011-07-31 14:14:17
Data ogłoszenia: 2009-04-30 Data wydania: 2009-03-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/181/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń, w obrębie wsi Kąkolewice w rejonie drogi krajowej nr 11
Data dodania do bazy: 2011-07-31 14:14:17
Data ogłoszenia: 2009-03-12 Data wydania: 2008-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/166/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Budzyń, rejon ulicy Leśnej
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:58
Data ogłoszenia: 2009-03-12 Data wydania: 2008-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/167/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Budzyń, rejon Osiedla Cechowego
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:58
Data ogłoszenia: 2009-03-12 Data wydania: 2008-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/168/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sokołowo Budzyńskie
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:58