Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Budzyń, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-11-24 Data wydania: 2016-11-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/173/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąkolewice.
Data dodania do bazy: 2016-11-25 18:44:55
Data ogłoszenia: 2015-04-20 Data wydania: 2015-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń w rejonie miejscowości Ostrówki i Podstolice.
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:25
Data ogłoszenia: 2015-04-20 Data wydania: 2015-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń w rejonie miejscowości Ostrówki i Podstolice.
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:25
Data ogłoszenia: 2014-08-04 Data wydania: 2014-08-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.324.2014.19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 sierpnia 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXVII/288/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie ulicy Margonińskiej (etap I) w części dotyczącej: 1) § 6 pkt 4 w zakresie wyrazu „ bezpośredniego”, 2) § 14 pkt 3 lit. b w zakresie wyrazu „ bezpośredni”, 3) § 18 pkt 8, 4) § 23 ust. 3 pkt 1 lit. e, pkt 2 lit. e i pkt 3 lit. e, 5) § 24 pkt 1 lit. a w zakresie wyrazu „ogólnodostępnych
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:18:11
Data ogłoszenia: 2014-08-04 Data wydania: 2014-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/288/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie ulicy Margonińskiej (I etap).
Data dodania do bazy: 2014-08-15 13:14:40
Data ogłoszenia: 2011-11-04 Data wydania: 2011-09-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie rowu melioracyjnego i ulic Klonowej i Wielkopolskiej.
Data dodania do bazy: 2011-11-06 13:14:52
Data ogłoszenia: 2011-08-26 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/42/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie osiedla Piaski
Data dodania do bazy: 2011-08-26 20:22:30
Data ogłoszenia: 2011-08-26 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń, rejon ulicy Leśnej
Data dodania do bazy: 2012-01-03 13:23:55
Data ogłoszenia: 2011-01-17 Data wydania: 2010-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/327/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń, w rejonie ulicy Gumowej
Data dodania do bazy: 2011-03-09 18:41:00
Data ogłoszenia: 2011-01-17 Data wydania: 2010-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/326/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dziewoklucz – teren byłej fermy
Data dodania do bazy: 2011-03-02 18:38:00