Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pozezdrze gmina Pozezdrze, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2009-11-04 Data wydania: 2009-09-07
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXV/226/09 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 7 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "OSIEDLE NAD SAPINĄ" - działka nr 7/1, obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:32:41
Data ogłoszenia: 2009-08-06 Data wydania: 2009-07-16
Tytuł dokumentu: ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE PN.0911-259/09 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lipca 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/220/09 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Osiedle Nad Sapiną" działka nr 7/1, obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze
Data dodania do bazy: 2011-07-25 10:40:50