Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Pozezdrze, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2015-04-08 Data wydania: 2015-04-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.64.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 1 kwietnia 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr V/22/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Harsz, Gmina Pozezdrze
Data dodania do bazy: 2015-04-18 14:34:11
Data ogłoszenia: 2015-04-08 Data wydania: 2015-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/22/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Harsz, gmina Pozezdrze
Data dodania do bazy: 2015-04-28 07:05:20
Data ogłoszenia: 2011-08-16 Data wydania: 2011-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/43/11 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „NOWY HARSZ” położonych w obrębie Harsz, gmina Pozezdrze
Data dodania do bazy: 2011-08-17 11:19:54
Data ogłoszenia: 2010-07-15 Data wydania: 2010-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/254/10 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów "NOWY HARSZ" położonych w obrębie Harsz, gmina Pozezdrze.
Data dodania do bazy: 2011-06-06 19:15:00
Data ogłoszenia: 2009-11-04 Data wydania: 2009-09-07
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXV/226/09 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 7 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "OSIEDLE NAD SAPINĄ" - działka nr 7/1, obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:32:41
Data ogłoszenia: 2009-08-06 Data wydania: 2009-07-16
Tytuł dokumentu: ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE PN.0911-258/09 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lipca 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/219/09 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów "Osiedle Okowizna" położonych w obrębie Harsz, gmina Pozezdrze
Data dodania do bazy: 2011-07-25 10:40:50
Data ogłoszenia: 2009-08-06 Data wydania: 2009-07-16
Tytuł dokumentu: ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE PN.0911-259/09 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lipca 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/220/09 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Osiedle Nad Sapiną" działka nr 7/1, obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze
Data dodania do bazy: 2011-07-25 10:40:50