Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat szczycieński, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2009-11-12 Data wydania: 2009-10-26
Tytuł dokumentu: ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego PN.0911-325/09 z dnia 26 października 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/177/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Tylkowo
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:32:41
Data ogłoszenia: 2009-11-02 Data wydania: 2009-10-20
Tytuł dokumentu: ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego PN.0911-320/09 z dnia 20 października 2009 r. stwierdzające nieważność § 13 dotyczącego ustaleń do terenu o symbolu 2 US w części: ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 6 oraz § 13 dotyczącego ustaleń terenu o symbolu 2 ZP, który to teren objęty jest częściowo strefą 100 m od linii brzegowej jeziora w części: ust. 1 pkt 2 we fragmencie: "elementy małej architektury", uchwały Nr XXII/198/09 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dźwierzuty gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:32:41
Data ogłoszenia: 2009-11-02 Data wydania: 2009-10-20
Tytuł dokumentu: ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego PN.0911-321/09 z dnia 20 października 2009 r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 3 uchwały Nr XXII/199/09 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dąbrowa, działka nr 109/7 i 109/9 gminy Dźwierzuty, w części dotyczącej sformułowania: "z wyjątkiem obiektów małej architektury"
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:32:41
Data ogłoszenia: 2009-11-02 Data wydania: 2009-09-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXII/198/09 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dźwierzuty, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:32:41
Data ogłoszenia: 2009-11-02 Data wydania: 2009-09-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXII/199/09 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dąbrowa, działka nr 109/7 i 109/9, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:32:41
Data ogłoszenia: 2009-10-29 Data wydania: 2009-09-17
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVIII/163/09 Rady Gminy Wielbark z dnia 17 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ulicy Królowej Jadwigi w Wielbarku
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:32:41
Data ogłoszenia: 2009-10-20 Data wydania: 2009-09-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXII/197/09 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Rańsk, działka nr 268, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2011-07-28 22:22:47
Data ogłoszenia: 2009-08-18 Data wydania: 2009-07-16
Tytuł dokumentu: uchwała ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego PN.0911-257/09 z dnia 16 lipca 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/181/09 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Jeleniowo, Gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2011-07-25 10:40:51
Data ogłoszenia: 2009-08-10 Data wydania: 2009-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVII/248/09 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Szczytno jednostka B w granicach kwartału ulic Warszawskiej, Odrodzenia, 3 Maja i Ogrodowej
Data dodania do bazy: 2011-07-25 10:40:51
Data ogłoszenia: 2009-08-06 Data wydania: 2009-06-17
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXI/191/09 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Linowo, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2011-07-25 10:40:50