Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Olsztyn gmina Olsztyn, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2015-06-09 Data wydania: 2015-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/82/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie”, w rejonie terenu oznaczonego symbolem U17
Data dodania do bazy: 2015-09-10 12:29:37
Data ogłoszenia: 2014-11-04 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/925/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej granicy Miasta Olsztyna”
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:25
Data ogłoszenia: 2014-09-25 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.177.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 24 września 2014r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr LVII/907/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Nagórkami i Jarotami w Olsztynie”.
Data dodania do bazy: 2014-11-24 11:35:08
Data ogłoszenia: 2014-08-21 Data wydania: 2014-07-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/896/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną część Trzcinowiska Kortowskiego oraz tereny położone pomiędzy Al. Warszawską i ul. Tuwima w Olsztynie”
Data dodania do bazy: 2014-08-26 15:16:27
Data ogłoszenia: 2014-08-04 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LV/885/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu parkowego Korczaka – Mleczna” w Olsztynie
Data dodania do bazy: 2014-08-14 08:34:54
Data ogłoszenia: 2014-07-17 Data wydania: 2014-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/866/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między bocznicą kolejową, ulicą Lubelską i granicą Miasta Olsztyna” o nazwie „Dzielnica Przemysłowa - Wschód 4”
Data dodania do bazy: 2014-07-29 11:53:06
Data ogłoszenia: 2014-06-25 Data wydania: 2014-04-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Ol 189/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miasta Olsztyna z dnia 18 listopada 2013 r. nr XLVI/757/13 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:44
Data ogłoszenia: 2014-04-04 Data wydania: 2014-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/820/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie”, w rejonie ulic Żurawiej i Heleny.
Data dodania do bazy: 2014-04-10 08:24:14
Data ogłoszenia: 2014-03-05 Data wydania: 2014-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/805/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowych przy Alei Sybiraków w Olsztynie.
Data dodania do bazy: 2014-04-29 08:14:55
Data ogłoszenia: 2014-03-05 Data wydania: 2014-03-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.63.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 3 marca 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XLIX/805/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowych przy Alei Sybiraków w Olsztynie.
Data dodania do bazy: 2014-05-06 09:27:36