Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Połaniec gmina Połaniec, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.7.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LVI/349/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Południe w Połańcu1


2


3