Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Starachowice, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2012-11-05 Data wydania: 2012-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/15/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/12/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Iłżecką, Najświętszej Marii Panny, Długą zwanego umownie jednostką C-1 Łazy Zachód na obszarze miasta Starachowice
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:33:22
Data ogłoszenia: 2012-08-28 Data wydania: 2012-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/11/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Ostrowieckiej, Smugowej, Miodowej, Kasztanowej, Pustowójtówny, Al. Wyzwolenia – na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie E7 - PKS
Data dodania do bazy: 2012-09-02 17:00:40
Data ogłoszenia: 2012-08-28 Data wydania: 2012-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/12/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Iłżecką, Najświętszej Marii Panny, Długą zwanego umownie jednostką C-1 Łazy Zachód na obszarze miasta Starachowice
Data dodania do bazy: 2012-09-02 17:00:40
Data ogłoszenia: 2012-07-04 Data wydania: 2012-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/3/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Łącznej, Wrzosowej, zachodniej granicy miasta, ulic Południowej, Podlesie, Smugowej, Moniuszki na obszarze miasta Starachowice, zwanego umownie jednostką E8 – Podlesie
Data dodania do bazy: 2012-07-08 20:23:29
Data ogłoszenia: 2012-02-13 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/12/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orłowo Wschód” w obrębie jednostki A2 Orłowo na obszarze miasta Starachowice
Data dodania do bazy: 2012-02-14 00:08:41
Data ogłoszenia: 2012-02-13 Data wydania: 2012-01-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.2.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 stycznia 2012r. stwierdzam nieważność Części uchwały Nr XIV/12/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orłowo Wschód” w obrębie jednostki A2 Orłowo na obszarze miasta Starachowice w zakresie terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: 5KDW, 6KDW, 7KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, tj.: 1. § 2 ust. 3 pkt 14, § 9 pkt 3, § 15 ust. 1 pkt 4 oraz § 37 ust. 1 i ust. 2 uchwały w części odnoszącej się do terenów 5-12 KDW. 2. § 24 ust. 5 pkt 10 uchwały w części odnoszącej się do terenów 5-10 KDW. 3. § 24 ust. 5 pkt 11 uchwały w zakresie słów: „oraz poprzez układ istniejących i projektowanych dróg wewnętrznych 11-12 KDW”. 4. § 37 ust. 2 pkt 5 uchwały. 5. Rysunku planu (załącznik Nr 1 do uchwały określający przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu) w zakresie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych symbolami: 5-12 KDW. 6. Rysunku planu (załącznik Nr 2 do uchwały określający zasady uzbrojenia technicznego terenu)w zakresie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych symbolami: 5-12 KDW.
Data dodania do bazy: 2012-02-14 00:08:41
Data ogłoszenia: 2012-01-31 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/13/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Moniuszki, Łącznej, Żytniej i 6 Września - na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie jednostką E5 - POŁUDNIE
Data dodania do bazy: 2012-01-31 20:38:22
Data ogłoszenia: 2011-12-23 Data wydania: 2011-10-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Moniuszki, Łącznej, Żytniej i 6 Września - na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie jednostką E5 - POŁUDNIE
Data dodania do bazy: 2011-12-29 22:03:01
Data ogłoszenia: 2011-12-23 Data wydania: 2011-11-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.68.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2011r. stwierdzam nieważność części uchwały Nr XI/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Moniuszki, Łącznej, Żytniej i 6 Września – na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie jednostką E5 – Południe
Data dodania do bazy: 2011-12-29 22:03:01
Data ogłoszenia: 2011-12-13 Data wydania: 2011-10-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/7/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice.
Data dodania do bazy: 2011-12-17 12:01:59