Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Starachowice, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2010-01-28 Data wydania: 2009-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/20/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ulic: ul. Wojska Polskiego do terenów ZDZ i wzdłuż południowej granicy terenów ZDZ do ul. Słowackiego, ul. Słowackiego, ul. Kilińskiego, Al. Armii Krajowej, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do przecięcia z torami kolejowymi i wzdłuż torów kolejowych do ul. Wojska Polskiego – na obszarze miasta Starachowice, zwanego umownie jednostką B9 – Wierzbnik
Data dodania do bazy: 2011-03-02 20:23:00