Strona główna Informacje Polityka prywatnościpowiat konecki:
Radoszyce
Ruda Maleniecka
Słupia (Konecka)
Smyków
Stąporków

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat konecki, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2010-09-07 Data wydania: 2010-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LX/431/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej.
Data dodania do bazy: 2011-04-10 20:40:00
Data ogłoszenia: 2010-08-24 Data wydania: 2010-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LX/432/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, w rejonie ulicy Majora Hubala, Leśnej po ogrody działkowe.
Data dodania do bazy: 2011-04-03 19:42:00
Data ogłoszenia: 2010-07-28 Data wydania: 2010-06-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-72/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LV/415/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Modliszewice.
Data dodania do bazy: 2011-02-08 00:16:00
Data ogłoszenia: 2010-06-30 Data wydania: 2009-12-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG. III.7041/2-70/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/333/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Browarnej, Izabelowskiej, osiedla Mieszkaniowego Jana Pawła II, ulicy Południowej wraz z rejonem cieku wodnego od Wincentowa.
Data dodania do bazy: 2011-05-14 00:35:00
Data ogłoszenia: 2010-06-28 Data wydania: 2010-02-22
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-15/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr L/371/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej.
Data dodania do bazy: 2011-02-11 18:53:00
Data ogłoszenia: 2010-03-29 Data wydania: 2010-01-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/370/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Browarnej, Izabelowskiej, osiedla Mieszkaniowego Jana Pawła II, ulicy Południowej wraz z rejonem cieku wodnego od Wincentowa.
Data dodania do bazy: 2011-04-16 00:00:00
Data ogłoszenia: 2010-03-16 Data wydania: 2010-01-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/369/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice
Data dodania do bazy: 2011-05-29 00:29:00
Data ogłoszenia: 2010-02-08 Data wydania: 2009-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/334/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice
Data dodania do bazy: 2011-04-25 22:12:00
Data ogłoszenia: 2010-02-08 Data wydania: 2009-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/335/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Sportowej po linię kolejową
Data dodania do bazy: 2011-03-09 18:24:00
Data ogłoszenia: 2010-02-08 Data wydania: 2009-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/332/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego
Data dodania do bazy: 2011-05-24 00:14:00