Strona główna Informacje Polityka prywatnościpowiat konecki:
Radoszyce
Ruda Maleniecka
Słupia (Konecka)
Smyków
Stąporków

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat konecki, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2013-12-06 Data wydania: 2013-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.13.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXIII/348/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej
Data dodania do bazy: 2013-12-10 07:01:55
Data ogłoszenia: 2013-12-06 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/348/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej
Data dodania do bazy: 2013-12-10 07:01:55
Data ogłoszenia: 2013-08-28 Data wydania: 2013-07-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/319/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie  oraz części sołectwa Kornica
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:24
Data ogłoszenia: 2013-08-28 Data wydania: 2013-07-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/319/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie  oraz części sołectwa Kornica
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:24
Data ogłoszenia: 2013-08-05 Data wydania: 2013-07-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.78.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2013r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXX/307/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:16
Data ogłoszenia: 2013-08-05 Data wydania: 2013-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/307/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:16
Data ogłoszenia: 2013-08-05 Data wydania: 2013-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/307/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:16
Data ogłoszenia: 2013-08-05 Data wydania: 2013-07-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.78.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2013r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXX/307/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:16
Data ogłoszenia: 2013-07-18 Data wydania: 2013-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/287/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:16
Data ogłoszenia: 2013-07-12 Data wydania: 2013-06-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.56.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/288/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego fragment sołectwa Koczwara
Data dodania do bazy: 2013-09-10 11:18:15