Strona główna Informacje Polityka prywatnościpowiat konecki:
Radoszyce
Ruda Maleniecka
Słupia (Konecka)
Smyków
Stąporków

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat konecki, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2011-06-22 Data wydania: 2011-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/69/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
Data dodania do bazy: 2011-06-25 10:43:06
Data ogłoszenia: 2011-06-22 Data wydania: 2011-04-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.20.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność § 24 uchwały Nr IV/40/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką.
Data dodania do bazy: 2011-06-25 10:45:30
Data ogłoszenia: 2011-06-22 Data wydania: 2011-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/40/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
Data dodania do bazy: 2011-06-25 10:43:06
Data ogłoszenia: 2011-06-22 Data wydania: 2011-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/67/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej
Data dodania do bazy: 2011-06-25 10:43:06
Data ogłoszenia: 2011-06-22 Data wydania: 2011-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/68/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej
Data dodania do bazy: 2011-06-25 10:43:06
Data ogłoszenia: 2011-06-13 Data wydania: 2011-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej
Data dodania do bazy: 2011-06-13 21:56:09
Data ogłoszenia: 2011-06-13 Data wydania: 2011-04-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.18.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego: ||I. W części, która dotyczy: |1. Terenu wyznaczonego na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem US3, |2. Zapisu § 5 ust. 1 pkt 13 uchwały i części zapisu § 12 ust. 2 uchwały o brzmieniu: „podjętej na wniosek właścicieli nieruchomości”. ||II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa, w zakresie zapisów przedmiotowej uchwały, określonych w: |- § 14 ust. 5 pkt 4 lit. „f” uchwały, |- § 14 ust. 7 uchwały, w zdaniu pierwszym oraz w pkt 3 lit. „d”, |- § 14 ust. 8 uchwały.
Data dodania do bazy: 2011-06-13 21:56:09
Data ogłoszenia: 2011-05-18 Data wydania: 2011-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej
Data dodania do bazy: 2011-05-18 19:04:00
Data ogłoszenia: 2011-05-16 Data wydania: 2011-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Południowej, Jana Ponurego Piwnika, Robotniczej, Mjr Hubala, 16 Stycznia i Zamkowej
Data dodania do bazy: 2011-05-16 18:15:00
Data ogłoszenia: 2010-11-03 Data wydania: 2010-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LX/430/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej, Browarnej
Data dodania do bazy: 2011-05-29 18:53:00