Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Tumlin-Wykień gmina Miedziana Góra, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2015-11-02 Data wydania: 2015-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/78/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:47:58
Data ogłoszenia: 2014-12-24 Data wydania: 2014-12-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.83.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/327/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra
Data dodania do bazy: 2015-02-05 14:05:38
Data ogłoszenia: 2011-08-09 Data wydania: 2011-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 maja 2011r. w sprawie w sprawie Zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra.
Data dodania do bazy: 2011-08-17 11:19:50
Data ogłoszenia: 2010-09-03 Data wydania: 2010-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/288/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra.
Data dodania do bazy: 2011-05-28 22:34:00
Data ogłoszenia: 2010-09-03 Data wydania: 2010-08-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-88/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIV/288/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, która dotyczy: |- § 7 ust. 3, § 9 ust. 2, § 11 pkt 1, 2 i 3, § 13, § 14, § 17 pkt 3, § 18 pkt 3, § 21, § 22 uchwały
Data dodania do bazy: 2011-06-07 21:39:00
Data ogłoszenia: 2010-01-28 Data wydania: 2009-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/230/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra
Data dodania do bazy: 2011-02-11 20:23:00