Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kostomłoty Pierwsze gmina Miedziana Góra, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2018-02-07 Data wydania: 2018-02-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.3.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/303/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłotów Pierwszych „Część Wschodnia” – centrum
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2016-07-28 Data wydania: 2016-06-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/149/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze "Część Wschodnia" na terenie gminy Miedziana Góra - obszar II
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:56
Data ogłoszenia: 2015-08-03 Data wydania: 2015-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/53/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze na terenie gminy Miedziana Góra -część IIA
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:44
Data ogłoszenia: 2015-08-03 Data wydania: 2015-07-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.36.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VII/53/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłoty Pierwsze na terenie gminy Miedziana Góra - część II A
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:44
Data ogłoszenia: 2014-07-28 Data wydania: 2014-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/300/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłoty Pierwsze część 3, w gminie Miedziana Góra.
Data dodania do bazy: 2014-07-28 21:37:21
Data ogłoszenia: 2014-07-28 Data wydania: 2014-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/301/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłoty Pierwsze część 4 w Gminie Miedziana Góra
Data dodania do bazy: 2014-07-28 21:37:21
Data ogłoszenia: 2014-07-28 Data wydania: 2014-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/302/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski w sołectwie Kostomłoty Pierwsze "Cześć Wschodnia"
Data dodania do bazy: 2014-07-28 21:37:21
Data ogłoszenia: 2013-08-02 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/212/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze - część II na terenie gminy Miedziana Góra.
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:16
Data ogłoszenia: 2013-04-04 Data wydania: 2013-03-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.23.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze – część II na terenie gminy Miedziana Góra
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:27
Data ogłoszenia: 2013-04-04 Data wydania: 2013-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/179/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze - część II na terenie gminy Miedziana Góra.
Data dodania do bazy: 2013-09-26 22:10:52