Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Śladków Duży gmina Chmielnik, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2015-09-29 Data wydania: 2015-09-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.45.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Nr XXXIV/321/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i części sołectwa Śladków Duży, gmina Chmielnik
Data dodania do bazy: 2015-09-30 12:13:36
Data ogłoszenia: 2013-12-30 Data wydania: 2013-11-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/303/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i części sołectwa Śladków Duży, gmina Chmielnik
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:50:03
Data ogłoszenia: 2010-03-19 Data wydania: 2010-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/321/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i części sołectwa Śladków Duży, gmina Chmielnik.
Data dodania do bazy: 2011-03-27 20:06:00