Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żory gmina Żory, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.88.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 8 lipca 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 246/XIX/16 Rady Miasta Żory z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno – wschodniej części miasta Żory1


2


3


4