Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ryczów gmina Ogrodzieniec, śląskie


Data ogłoszenia: 2013-09-02 Data wydania: 2013-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/325/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec w obrębie sołectwa Ryczów - część A
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:23
Data ogłoszenia: 2013-06-04 Data wydania: 2013-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/309/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec w obrębie sołectwa Ryczów – część B
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:58:03
Data ogłoszenia: 2013-06-04 Data wydania: 2013-05-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.15.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 24 maja 2013r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXVII/303/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec w obrębie sołectwa Ryczów – część B
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:26
Data ogłoszenia: 2013-04-30 Data wydania: 2013-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/303/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec w obrębie sołectwa Ryczów – część B
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:27