Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Miasteczko Śląskie:
Miasteczko Śląskie

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasteczko Śląskie gmina Miasteczko Śląskie, śląskie


Data ogłoszenia: 2011-05-30 Data wydania: 2011-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie - Sołectwo Bibiela
Data dodania do bazy: 2011-05-31 01:38:00
Data ogłoszenia: 2011-05-04 Data wydania: 2011-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglinek
Data dodania do bazy: 2011-05-04 23:14:00