Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Miasteczko Śląskie, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-04-19 Data wydania: 2017-04-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/235/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powierzchniowej eksploatacji w rejonie złoża kruszywa naturalnego Ostra Góra w Miasteczku Śląskim
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:54:01
Data ogłoszenia: 2016-05-30 Data wydania: 2016-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/155/16 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 19 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglin Wschód
Data dodania do bazy: 2016-05-31 17:39:20
Data ogłoszenia: 2015-09-28 Data wydania: 2015-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/91/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 18 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Miasteczku Śląskim obejmującego zachodnią część Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" wraz z terenami przyległymi
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:47
Data ogłoszenia: 2015-06-08 Data wydania: 2015-05-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 26 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego OSTRA GÓRA położonego w Miasteczku Śląskim
Data dodania do bazy: 2015-06-08 21:23:16
Data ogłoszenia: 2014-07-11 Data wydania: 2014-03-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 1769/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ze skargi Bogdana Młynka na uchwałę Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 5 lutego 2013 r. nr XXVI/221/13 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2014-07-30 07:14:30
Data ogłoszenia: 2014-06-26 Data wydania: 2014-06-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/349/14 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Miasteczku Śląskim w rejonie istniejącego składowiska odpadów niebezpiecznych
Data dodania do bazy: 2014-08-04 10:02:42
Data ogłoszenia: 2014-01-16 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/307/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko Śląskie – Sołectwo Bibiela
Data dodania do bazy: 2014-01-20 18:28:08
Data ogłoszenia: 2013-04-08 Data wydania: 2013-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/234/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach ustanowionej strefy ochronnej Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" dla obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Miasteczko na terenie działki nr 39/3
Data dodania do bazy: 2013-07-14 19:23:21
Data ogłoszenia: 2013-02-26 Data wydania: 2013-02-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/221/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglin Zachód
Data dodania do bazy: 2013-04-09 11:10:57
Data ogłoszenia: 2011-08-23 Data wydania: 2011-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku Śląskim
Data dodania do bazy: 2011-08-24 20:04:24