Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat tarnogórski, śląskie


Data ogłoszenia: 2013-02-26 Data wydania: 2013-02-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/221/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglin Zachód
Data dodania do bazy: 2013-04-09 11:10:57
Data ogłoszenia: 2012-08-02 Data wydania: 2012-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/314/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic: Śródmieście- Centrum, Lasowice, Osada Jana w Tarnowskich Górach
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:35:40
Data ogłoszenia: 2012-01-26 Data wydania: 2011-12-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Wschód"
Data dodania do bazy: 2012-01-26 23:05:50
Data ogłoszenia: 2012-01-26 Data wydania: 2011-12-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr 102/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód"
Data dodania do bazy: 2012-01-26 23:05:51
Data ogłoszenia: 2012-01-26 Data wydania: 2012-01-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.2.2011 Wojewody Śląskiego z dnia 12 stycznia 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejskiej w Kaletach 101/XII/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Wschód”
Data dodania do bazy: 2012-01-26 23:05:51
Data ogłoszenia: 2012-01-26 Data wydania: 2012-01-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.3.2011 Wojewody Śląskiego z dnia 12 stycznia 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejskiej w Kaletach 102/XII/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Zachód”
Data dodania do bazy: 2012-01-26 23:05:51
Data ogłoszenia: 2011-11-03 Data wydania: 2011-09-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/93/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla części obszaru sołectwa Boniowice i Karchowice
Data dodania do bazy: 2011-11-06 13:14:52
Data ogłoszenia: 2011-11-03 Data wydania: 2011-09-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/93/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla części obszaru sołectwa Boniowice i Karchowice
Data dodania do bazy: 2011-11-06 13:14:52
Data ogłoszenia: 2011-08-23 Data wydania: 2011-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku Śląskim
Data dodania do bazy: 2011-08-24 20:04:24
Data ogłoszenia: 2011-05-31 Data wydania: 2011-02-16
Tytuł dokumentu: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XLIX/576/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 listopada 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2011-05-31 20:18:00