Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Świętochłowice, śląskie


Data ogłoszenia: 2011-10-05 Data wydania: 2011-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/130/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia miasta Świętochłowice przy ulicy Hutniczej 10, obejmującą działki o numerach: 1456/293, 1522/293
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:34:51
Data ogłoszenia: 2011-10-05 Data wydania: 2011-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/131/11 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Śródmieściu miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Katowickiej i Kubiny
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:34:51
Data ogłoszenia: 2011-08-23 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/110/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego oraz Góry Hugona w zakresie zmian tekstowych dla wyznaczonej jednostki A3.1 w rejonie ulicy Wojska Polskiego
Data dodania do bazy: 2011-08-24 20:04:24
Data ogłoszenia: 2011-07-06 Data wydania: 2011-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Ślęzan, Chropaczowską oraz granicą administracyjną miasta
Data dodania do bazy: 2011-07-07 00:12:05
Data ogłoszenia: 2011-07-06 Data wydania: 2011-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Śródmieściu miasta Świętochłowice w rejonie ulic : Katowicka, Szpitalna, Żołnierska, Polna
Data dodania do bazy: 2011-07-07 00:12:05
Data ogłoszenia: 2011-01-13 Data wydania: 2010-11-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/447/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Śródmieściu miasta Świętochłowice w zakresie zmian w tekście dotyczących jednostki B3-03-OPF/TCM
Data dodania do bazy: 2011-04-15 01:55:00