Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Świętochłowice, śląskie


Data ogłoszenia: 2015-03-16 Data wydania: 2015-03-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.11.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 6 marca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi północ - południe
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:23
Data ogłoszenia: 2015-03-16 Data wydania: 2015-03-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.9.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 6 marca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej i Krasickiego
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:23
Data ogłoszenia: 2015-03-16 Data wydania: 2015-03-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.14.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 6 marca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/36/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Barlickiego i Świdra
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:05:35
Data ogłoszenia: 2015-02-06 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/36/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Barlickiego i Świdra
Data dodania do bazy: 2015-09-14 14:02:13
Data ogłoszenia: 2015-02-06 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/37/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego i Metalowców oraz torami kolejowymi
Data dodania do bazy: 2015-09-14 14:02:13
Data ogłoszenia: 2015-02-06 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/38/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice dla obszaru ograniczonego ulicami Bytomską, DTŚ oraz granicą administracyjną miasta
Data dodania do bazy: 2015-09-14 14:02:13
Data ogłoszenia: 2015-02-06 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/39/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice ograniczonego granicą administracyjną miasta, ulicą Chorzowską oraz projektowaną drogą północ-południe
Data dodania do bazy: 2015-09-14 14:02:13
Data ogłoszenia: 2015-02-06 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/32/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej i Krasickiego
Data dodania do bazy: 2015-09-14 14:02:13
Data ogłoszenia: 2015-02-06 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/34/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zgody na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Komandra, Bukowej, Brzozowej i Granicznej
Data dodania do bazy: 2015-09-14 14:02:13
Data ogłoszenia: 2015-02-06 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/35/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w obszarze pomiędzy ulicą Bytomską a granicą administracyjną miasta
Data dodania do bazy: 2015-09-14 14:02:13