Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Górki Śląskie gmina Nędza, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-05-16 Data wydania: 2016-05-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII-169-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 5 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:10
Data ogłoszenia: 2016-04-21 Data wydania: 2016-04-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.40.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Nędza nr XXV-153-2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:08
Data ogłoszenia: 2016-03-18 Data wydania: 2016-03-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV-153-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:07:38
Data ogłoszenia: 2010-05-31 Data wydania: 2010-03-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/382/10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 marca 2010r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Górki Śląskie z wyłączeniem wyodrębnionego obszaru zgodnie z załącznikiem graficznym
Data dodania do bazy: 2011-06-03 22:44:00
Data ogłoszenia: 2010-05-31 Data wydania: 2010-03-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/383/10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza, sołectwo Górki Śląskie, w rejonie ulicy Astrów
Data dodania do bazy: 2011-04-24 00:42:00