Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Babice gmina Nędza, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-03-18 Data wydania: 2016-03-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV-152-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru - etap I
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:07:38
Data ogłoszenia: 2011-07-15 Data wydania: 2011-05-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/71/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszarów obejmujących sołectwo Łęg i Babice w częściach dotyczących wyznaczonych obszarów
Data dodania do bazy: 2011-07-15 16:33:30
Data ogłoszenia: 2010-07-27 Data wydania: 2010-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/406/10 Rady Gminy Nędza z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu położonego w sołectwie Babice w granicach obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego - żwiru „Babice”
Data dodania do bazy: 2011-06-08 22:05:00
Data ogłoszenia: 2010-07-27 Data wydania: 2010-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/407/10 Rady Gminy Nędza z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu położonego w sołectwie Babice
Data dodania do bazy: 2011-02-23 20:10:00
Data ogłoszenia: 2010-07-27 Data wydania: 2010-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/408/10 Rady Gminy Nędza z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu położonego w sołectwie Babice.
Data dodania do bazy: 2011-02-06 21:34:00
Data ogłoszenia: 2009-04-07 Data wydania: 2008-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIX/223/08 Rady Gminy Nędza z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu położonego w sołectwie Babice
Data dodania do bazy: 2011-07-12 08:31:33
Data ogłoszenia: 2009-04-07 Data wydania: 2008-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIX/224/2008 Rady Gminy Nędza z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu położonego w sołectwie Babice w granicach obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego – żwiru "Babice"
Data dodania do bazy: 2011-07-12 08:31:33
Data ogłoszenia: 2009-04-07 Data wydania: 2008-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIX/225/08 Rady Gminy Nędza z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu położonego w sołectwie Babice
Data dodania do bazy: 2011-07-12 08:31:33