Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Warszowice gmina Pawłowice, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-06-20 Data wydania: 2016-06-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/171/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice, obejmującego działki przy ul. Cieszyńskiej o nr: 4106/87, 4107/87, 4108/87, 4110/87
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:09
Data ogłoszenia: 2016-05-06 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.41.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVII/156/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice, obejmującego działki przy ul. Cieszyńskiej o nr: 4106/87, 4107/87, 4108/87, 4110/87
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:08
Data ogłoszenia: 2016-03-30 Data wydania: 2016-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/156/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice, obejmującego działki przy ul. Cieszyńskiej o nr: 4106/87, 4107/87, 4108/87, 4110/87
Data dodania do bazy: 2016-06-30 11:31:57
Data ogłoszenia: 2015-11-17 Data wydania: 2015-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/94/2015 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 1625/77 położonej w Warszowicach w gminie Pawłowice
Data dodania do bazy: 2015-11-17 21:12:40
Data ogłoszenia: 2015-11-17 Data wydania: 2015-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/93/2015 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice dla terenu położonego przy ulicy Gajowej w Warszowicach
Data dodania do bazy: 2015-11-17 21:12:40
Data ogłoszenia: 2012-06-15 Data wydania: 2012-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/198/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice, obejmującego działki przy ul. Cieszyńskiej o nr: 4106/87, 4107/87, 4108/87, 4110/87
Data dodania do bazy: 2012-06-18 11:55:03
Data ogłoszenia: 2011-08-12 Data wydania: 2011-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/88/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Pawłowice i Warszowice
Data dodania do bazy: 2011-08-17 11:19:47
Data ogłoszenia: 2011-08-12 Data wydania: 2011-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/89/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice, dla obszaru działek nr 988/91, 986/91, 990/91, 992/91 km2 dod 5 w obrębie Warszowice
Data dodania do bazy: 2011-08-17 11:19:47