Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Pawłowice, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-06-20 Data wydania: 2016-06-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/170/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice w gminie Pawłowice
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:09
Data ogłoszenia: 2016-06-20 Data wydania: 2016-06-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/171/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice, obejmującego działki przy ul. Cieszyńskiej o nr: 4106/87, 4107/87, 4108/87, 4110/87
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:09
Data ogłoszenia: 2016-05-06 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.41.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVII/156/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice, obejmującego działki przy ul. Cieszyńskiej o nr: 4106/87, 4107/87, 4108/87, 4110/87
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:08
Data ogłoszenia: 2016-03-30 Data wydania: 2016-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/156/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice, obejmującego działki przy ul. Cieszyńskiej o nr: 4106/87, 4107/87, 4108/87, 4110/87
Data dodania do bazy: 2016-06-30 11:31:57
Data ogłoszenia: 2016-01-07 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.95.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XIII/111/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice w gminie Pawłowice
Data dodania do bazy: 2016-01-13 13:52:02
Data ogłoszenia: 2016-01-07 Data wydania: 2015-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/111/2015 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice w gminie Pawłowice
Data dodania do bazy: 2016-01-25 20:43:44
Data ogłoszenia: 2015-11-17 Data wydania: 2015-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/94/2015 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 1625/77 położonej w Warszowicach w gminie Pawłowice
Data dodania do bazy: 2015-11-17 21:12:40
Data ogłoszenia: 2015-11-17 Data wydania: 2015-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/93/2015 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice dla terenu położonego przy ulicy Gajowej w Warszowicach
Data dodania do bazy: 2015-11-17 21:12:40
Data ogłoszenia: 2014-09-30 Data wydania: 2014-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/471/2014 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Jarząbkowice w gminie Pawłowice
Data dodania do bazy: 2014-11-03 16:51:25
Data ogłoszenia: 2014-09-30 Data wydania: 2014-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/472/2014 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegon dla sołectwa Golasowice w gminie Pawłowice
Data dodania do bazy: 2014-11-03 16:51:25