Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubliniec gmina Lubliniec, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.35.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 195/XIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca1


2


3