Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Czechowice-Dziedzice:
Czechowice-Dziedzice

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Czechowice-Dziedzice gmina Czechowice-Dziedzice, śląskie


Data ogłoszenia: 2018-02-14 Data wydania: 2015-12-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.89.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 3 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach nr XV/114/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice- Dziedzice położonego w rejonie Osiedla „Czechowice Górne”
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:51
Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/306/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych - CENTRUM I - etap 1
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:31
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/297/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice położonego w rejonie Osiedla „Czechowice Górne”
Data dodania do bazy: 2016-12-15 20:59:48
Data ogłoszenia: 2016-03-01 Data wydania: 2016-02-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.20.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 25 lutego 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach nr XIX/174/16 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie południowej części centrum miasta Czechowice-Dziedzice
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:26
Data ogłoszenia: 2016-02-03 Data wydania: 2016-01-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/174/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie południowej części centrum miasta Czechowice-Dziedzice
Data dodania do bazy: 2016-02-03 19:58:54
Data ogłoszenia: 2015-11-03 Data wydania: 2015-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice położonego w rejonie Osiedla „Czechowice Górne”
Data dodania do bazy: 2015-11-16 18:57:01
Data ogłoszenia: 2015-06-18 Data wydania: 2015-06-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/72/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice, obejmującej tereny położone pomiędzy ulicami: Legionów, Lipowską i Kamionka
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:20:57
Data ogłoszenia: 2013-11-07 Data wydania: 2013-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/391/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu istniejącego dworca autobusowego położonego w rejonie ulicy Niepodległości i Towarowej
Data dodania do bazy: 2013-11-13 23:05:03
Data ogłoszenia: 2013-07-23 Data wydania: 2013-07-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/354/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny rozgraniczone ulicami: Rumana, Górniczą oraz południowymi granicami działek nr 4506/9 oraz 4074/40, 74, 76, 78, 79, 81, 122, 125 - (Plan XVIII)
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:26
Data ogłoszenia: 2013-07-23 Data wydania: 2013-07-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/353/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:26