Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat wejherowski, pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-05-17 Data wydania: 2017-05-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.25.2017.MB Wojewody Pomorskiego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 236/XXIV/VII/2017 Rady Gmina Linia z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Linia, gmina Linia, w zakresie §13 ust. 3 lit. b.
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:43
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr Nr 235/XXIV/VII/2017 Rady Gminy Linia z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Zakrzewo, w zakresie części terenu działki 216, w Gminie Linia
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:40
Data ogłoszenia: 2017-04-21 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/13/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 79/4 i 601 zlokalizowanych w obrębie Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:47
Data ogłoszenia: 2017-04-20 Data wydania: 2016-10-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Gd 412/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującej odcinek pasa drogowo-kolejowego od Ronda Solidarności w ciągu ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego do ul. Kociewskiej
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:47
Data ogłoszenia: 2017-04-19 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/14/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cz. działki nr 93/9 i działki 105/1 w obrębie geodezyjnym Bożepole Małe, gmina Łęczyce
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:54:00
Data ogłoszenia: 2017-03-24 Data wydania: 2017-02-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/303/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Góra - Paradyż w Gminie Wejherowo
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:16
Data ogłoszenia: 2017-03-24 Data wydania: 2017-02-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/303/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Góra - Paradyż w Gminie Wejherowo
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:16
Data ogłoszenia: 2017-03-17 Data wydania: 2017-02-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/228/17 Rady Gminy Choczewo z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 253 we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2017-02-23 Data wydania: 2016-03-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Gd 537/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie dot. dz. o nr 53/6 w gminie Linia
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:57
Data ogłoszenia: 2016-12-30 Data wydania: 2016-11-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr 193/XX/VII/2016 Rady Gminy Linia z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Niepoczołowice w gminie Linia w zakresie działki o nr 476/4 i 37/9
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:01:30